Så jobbar vi
Ett dragspel kan behöva många insatser för att "trimmas" och byggas om. Det vanligaste är att byta till nya stämmor. Det som blir då är att det tar mindre luft och du får en större ton i ditt dragspel. En ny bälg gör också susen.
Just att satsa på bra stämmor är det bästa sättet att få bra ljud men ibland kräver det ombyggnad av s k stämstockarna.
Nya stämmor är nämligen längre och stocken måste då breddas med hjälp av ädelträ för att få täthet och hållfasthet.
Nytt vax tätar också spelet och kompletterar man dessutom med en ny bälg - ja, då har man alla förutsättningar för att få ett "nytt", gammalt dragspel med täthet som ger stor dynamik.

Magnus och Per monterar ett dragspel som försetts med nya stämmor.

Stämstock med gamla stämmor kvar. I bildens förstoring till höger, där nya stämmor lagts över de gamla, visas nödvändigheten att bygga om stämstocken så att den rymmer de nya stämmorna. Det görs med hälp av hård ädelträ för att ge stadga och täthet.
Montering av stämstockar där själva stocken "trälådan" anpassats till de längre, nyare stämmorna.

Per och Magnus håller upp var sin del i ett ombyggt dragspel där stämmor har bytts och instrumentet försetts med ny bälg.
"540" height="5">